Varmepumper

Varmepumper

TSK AS leverer høykvalitets varmepumper fra Toshiba og Nibe som både varmer opp boligen din og sparer deg for høye strømutgifter.

Best i det lange løp

En varmepumpe er en investering som kan spare deg for unødig høye strømutgifter i mange år fremover. Derfor bør du velge det merket som er best i det lange løp.

Velger du Toshiba, får du et kvalitetsprodukt som har lang tilstedeværelse i det norske markedet. Ikke minst får du en erfaren og kompetent forhandler som kan hjelpe deg å velge riktig varmepumpe til dine behov, ditt hus og temperaturforholdene der du bor.

Varmepumper henter gratis energi fra omgivelsene

Både varmepumper basert på luft til luft og luft til vann henter energi fra uteluften – og bruker denne til oppvarming av enten luften innendørs (luft til luft) eller til oppvarming av vann (luft til vann). Selv om det er kaldt ute, er det mye energi i uteluften. Varmepumper utnytter denne energien slik at du får en lun og varm bolig.

Energibesparende varmepumper

En varmepumpe henter gratis energi fra omgivelsene. For hver kWh tilført energi leverer en varmepumpe 3-6 kWh varmeenergi tilbake til din bolig.

Les mer om Toshibas varmepumper

NIBE Energy Systems

NIBE Energy Systems er Nordens største produsent av energiprodukter både for det private markedet og næringseiendommer.

NIBEs forretningsidé er å kunne levere kvalitetsprodukter og energibesparende løsninger for ulike typer boliger og næringsbygg, med vekt på innendørs komfort og oppvarming av varmt tappevann.

Les mer om NIBEs varmepumper

Kvalitet

Lang erfaring

Lokal kunnskap